CISHE

Cymraeg

Cymraeg

Prifysgol Caerdydd

Prifysgol Caerdydd
1-3 Plas yr Amgueddfa
Caerdydd CF10 3BD
Cymru, Y Deyrnas Gyfunol


Ffôn: +44(0)29 2087 9609
Ffacs: +44(0)29 2087 9054

E-bost: CISHE@cardiff.ac.uk

www.cardiff.ac.uk/socsi/cishe

Datganiad Cenhadaeth CISHE
Mae CISHE yn ymdrin ag ymchwil rhyngddisgyblaethol sy’n fethodolegol arloesol, gyda ffocws ar:
 

  • ddeall a damcaniaethu yngl┼Ěn â phenderfynyddion iechyd a lles y cyhoedd
  • datblygu a phrofi ymyriadau a pholisïau i gyflawni gwelliannau cynaliadwy yn iechyd a lles y cyhoedd
  • gwerthuso effeithiolrwydd yn drwyadl.


Mae CISHE yn bwriadu arwain a hwyluso ymchwil o ragoriaeth ryngwladol, gan osod pwyslais ar fynd i’r afael ag anghydraddoldebau iechyd a sicrhau fod ein hymchwil yn cael effaith ar bolisi ac arfer yng Nghymru a thu hwnt.

Mae CISHE yn gartref i Ganolfan Ragoriaeth Ymchwil Iechyd y Cyhoedd DECIPHer – y Ganolfan er Datblygu a Gwerthuso Ymyriadau Cymhleth ar gyfer Gwella Iechyd Cyhoeddus, a ariennir gan yr UKCRC. Y mae hefyd yn gartref i PHIRN - Rhwydwaith Ymchwil Gwella Iechyd y Cyhoedd ac WHIASU - Uned Gymorth Asesu Effaith ar Iechyd Cymru.

Lleolir CISHE yn Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Caerdydd (dolen) mewn cydweithrediad agos â’r Ysgol Feddygaeth (dolen). Ariannwyd sefydliad yr Athrofa yn 2003 gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (dolen).
 

The CISHE website is not being updated at present.
Please visit the School of Social Sciences at Cardiff University for further Research Centre Information: http://www.cardiff.ac.uk/research
Link to home page